Các dấu hiệu để nhận ra một website an toàn
GeoTrust Anti Malware Scanning


Phòng Kinh Doanh

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0973.907018 (Mr. Thịnh)

028.6268.0624 (Mr. Huy)

028.6268.0615 (Mr.Khanh)

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Skype Skype Skype

Quý khách mua số lượng, đối tác cung cấp giải pháp, đối tác triển khai, xin vui lòng gọi trực tiếp để có chính sách ưu đãi đặc biệt:

0903.935506 (Mr. Minh)

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0903.935506 (Mr. Minh)

Yahoo! Messenger Skype

Comodo HackerProof

Comodo HackerProof là một giải pháp bảo mật trọn gói dành cho website thương mại điện tử, gồm các dịch vụ:

1. Dịch vụ PCI Scanning giúp quản trị website có thể tìm ra các lỗ hổng bảo mật không tương thích với chuẩn PCIDSS, vốn luôn được yêu cầu từ các ngân hàng và tổ chức thanh toán khi bạn chấp nhận khả năng thanh toán trực tiếp tại website bằng thẻ tín dụng và có lưu lại thông tin thẻ tín dụng này trên máy chủ. Sau khi vượt qua được các đợt quét của Comodo PCI Scanning, một chứng nhận "COMPLIANT" sẽ được cung cấp cho bạn để chuyển cho các ngân hàng và tổ chức thanh toán.

2. Dịch vụ Daily malware scanning giúp quản trị website tìm ra các lỗ hổng bảo mật, bao gồm các lỗ hổng PCI và các lỗ hổng được Comodo xác định là nguy hiểm. Công cụ này sẽ quét nhiều mức, bao gồm ở mức hệ thống mạng, và mức Web Application. Tất cả các lỗ hổng tìm thấy sẽ được phân loại theo nhiều cấp độ khác nhau. Khi một website không tồn tại bất cứ một lỗi "Critical" nào, website đó sẽ có thể hiển thị logo "HackerProof TrustMark" vốn có độ tin cậy rất cao trên cộng đồng Internet.

3. Hiển thị logo "HackerProof TrustMark" cho phép các website vượt qua các đợt quét của Comodo Daily malware scanning hiển thị logo này nhằm gia tăng độ tin cậy đối với người dùng.

4. Dịch vụ SiteInspector giúp phân tích và dự đoán các nhận xét của người truy cập Internet về khả năng bảo mật website.

5. Công cụ quản lý trên web giúp quản trị website dễ dàng theo dõi, phân tích, khắc phục các lỗ hổng thông qua website của Comodo.

3 năm

2 năm

1 năm

 

$4,680

$130/tháng

 

$3,599

$150/tháng

 

$1,979

$165/tháng