Các dấu hiệu để nhận ra một website an toàn
GeoTrust Anti Malware Scanning


Phòng Kinh Doanh

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0973.907018 (Mr. Thịnh)

028.6268.0624 (Mr. Huy)

028.6268.0615 (Mr.Khanh)

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Skype Skype Skype

Quý khách mua số lượng, đối tác cung cấp giải pháp, đối tác triển khai, xin vui lòng gọi trực tiếp để có chính sách ưu đãi đặc biệt:

0903.935506 (Mr. Minh)

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0903.935506 (Mr. Minh)

Yahoo! Messenger Skype

Công cụ kiểm tra việc cài đặt chứng chỉ số SSL

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ số SSL, thông thường khách hàng sẽ có thể truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS. Tuy nhiên, quý khách cần dùng công cụ kiểm tra hoạt động của chứng chỉ số SSL để test lại, nhằm đảm bảo website tương thích với mọi phiên bản của trình duyệt.

Công cụ kiểm tra việc cài đặt chứng chỉ số SSL của từng nhà cung cấp như sau:

1/ VeriSign:

https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index?page=content&id=AR1130

  • Ô Common name nhập vào tên miền 
  • Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"
 
2. GeoTrust:
https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index?page=content&id=SO9557
  • Ô Common name nhập vào tên miền
  • Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"
 
3. Digicert:

http://www.digicert.com/help/ 

Nhập vào tên miền:port, ví dụ smtp.domain.com.vn:25

Kết quả cần trả về thông tin chi tiết của chứng chỉ số và các  Intermediate CA. 

4. RapidSSL:

https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO9556

  • Ô Common name nhập vào tên miền
  • Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"