Các dấu hiệu để nhận ra một website an toàn
GeoTrust Anti Malware Scanning


Phòng Kinh Doanh

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0973.907018 (Mr. Thịnh)

028.6268.0624 (Mr. Huy)

028.6268.0615 (Mr.Khanh)

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Skype Skype Skype

Quý khách mua số lượng, đối tác cung cấp giải pháp, đối tác triển khai, xin vui lòng gọi trực tiếp để có chính sách ưu đãi đặc biệt:

0903.935506 (Mr. Minh)

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0903.935506 (Mr. Minh)

Yahoo! Messenger Skype

Tôi có thể ký cho nhiều loại văn bản với một chữ ký điện tử duy nhất không?

Được. Với một chữ ký điện tử, quý khách có thể ký cho nhiều loại văn bản sau đây:

1. Email - Tương thích với các Mail clients:
- Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express
- Lotus Notes
- Mozilla Thunderbird
- Opera Mail
... và các Mail clients hỗ trợ S/MIME

chi tiết...

Tôi có thể đăng ký sử dụng thử chữ ký điện tử hay không?

Đối tác của chúng tôi, hãng Comodo, cung cấp chữ ký điện tử hoàn toàn miễn phí nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Xin vui lòng tham khảo liên kết sau: http://www.comodo.com/home/email-security/free-email-certificate.php

chi tiết...

Tôi muốn tham khảo hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử trên Microsoft Office

Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tại liên kết sau đây: http://www.chungchiso.com/entry/huong-dan-dung-chu-ky-so-cho-van-ban-tren-microsoft-word-2003.html

chi tiết...

Khi xảy ra tranh chấp, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử có được công nhận không?

Điều 34 có ghi rõ: "Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu".

chi tiết...

Chữ ký điện tử do tổ chức nước ngoài chứng thực có được công nhận tại Việt Nam hay không?

Điều 27 Luật Giao dịch điện tử do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005 ghi rõ: "Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ tin cậy tương đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử theo quy định của pháp luật. Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các yếu tố có liên quan khác".

chi tiết...