Các dấu hiệu để nhận ra một website an toàn
GeoTrust Anti Malware Scanning


Phòng Kinh Doanh

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0973.907018 (Mr. Thịnh)

028.6268.0624 (Mr. Huy)

028.6268.0615 (Mr.Khanh)

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Skype Skype Skype

Quý khách mua số lượng, đối tác cung cấp giải pháp, đối tác triển khai, xin vui lòng gọi trực tiếp để có chính sách ưu đãi đặc biệt:

0903.935506 (Mr. Minh)

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0903.935506 (Mr. Minh)

Yahoo! Messenger Skype

Bảng giá so sánh các loại chứng chỉ số UC (SAN) OV

Bảng giá so sánh các loại chứng chỉ số UC (SAN) OV

chi tiết...

Unified Communications Certificate dành cho Microsoft Exchange Server 2007 và 2010

Để bảo mật cho tất cả các dịch vụ mà Exchange Server 2007 cung cấp như: POP3, IMAP, SMTP, OWA,... với nhiều tên miền khác nhau, chúng ta phải mua một chứng chỉ số cho mỗi dịch vụ. Microsoft khẳng định một chứng chỉ số Wildcard sẽ không tương thích với Exchange Server 2007. Hơn nữa chứng chỉ số Wildcard chỉ hỗ trợ các subdomain chứ không hỗ trợ nhiều tên miền khác nhau. Trước tình huống này, một số CA đã đưa ra một loại chứng chỉ số mới có tên là Unified Communications Certificate (UC Certificate) nhằm đáp ứng nhu cầu này.

chi tiết...