Các dấu hiệu để nhận ra một website an toàn
GeoTrust Anti Malware Scanning


Phòng Kinh Doanh

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0973.907018 (Mr. Thịnh)

028.6268.0624 (Mr. Huy)

028.6268.0615 (Mr.Khanh)

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Skype Skype Skype

Quý khách mua số lượng, đối tác cung cấp giải pháp, đối tác triển khai, xin vui lòng gọi trực tiếp để có chính sách ưu đãi đặc biệt:

0903.935506 (Mr. Minh)

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0903.935506 (Mr. Minh)

Yahoo! Messenger Skype

Thống kê tình hình sử dụng chứng thư số SSL trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Theo một nghiên cứu độc lập từ ChungChiSo, hiện tại Việt Nam có 48 ngân hàng có yếu tố Việt Nam (bao gồm ngân hàng TM nhà nước, NH chính sách, NH TMCP, NH liên doanh). Trong đó có 40 ngân hàng đã trang bị hệ thống giao dịch trực tuyến, trong đó có 35 đơn vị sử dụng chứng thư số SSL hợp lệ cho hệ thống. 34 trong số đó dùng chứng thư số của VeriSign. Đặc biệt trong 48 ngân hàng này, có 9 ngân hàng Việt Nam hoàn toàn chưa trang bị hệ thống giao dịch trực tuyến dành cho khách hàng.

Tham khảo danh sách ngân hàng tại Việt Nam (nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam)